Automotive websites en kosten rijklaar maken

Automotive websites en kosten rijklaar maken

Oneerlijke handelspraktijken - Autoriteit Consument en Markt

Welke kosten moeten volgens ACM in de advertentieprijs voor auto’s zijn opgenomen?

De wet zegt dat onvermijdbare en voorzienbare kosten in de prijs moeten zijn opgenomen. Dat betekent alle kosten die een consument verplicht moet maken voordat hij met de auto weg kan rijden. In de praktijk betekent dit dat bij autoprijzen in advertenties de BTW, BPM, leges, recyclingsbijdrage en (onvermijdbare componenten van de) autorijklaarkosten in de prijs moeten zijn opgenomen.

Welke opdracht heeft ACM aan de branche gegeven?

ACM heeft de branche geïnformeerd hoe het wettelijk kader moet worden uitgelegd. Daarbij geeft ACM aan dat zij hun wijze van prijsstelling in advertenties aan moeten passen. Tot nu toe is het niet duidelijk wat de consument precies betaalt voor een auto omdat er vaak onverwachte kosten bijkomen. Na 1 november 2016 wordt de consument niet meer verrast met die onvermijdbare kosten omdat die dan al in de geadverteerde prijs zijn opgenomen. Dus de advertentieprijs is dan de prijs waar de auto voor gekocht kan worden. ACM heeft importeurs gesommeerd uiterlijk 1 november 2016 er zorg voor te dragen dat zij de wet naleven. Gebeurt dit niet dan zal ACM na 1 november overgaan tot handhaving.

Wat zijn onvermijdbare onderdelen van de autorijklaarkosten?

Welke componenten onderdeel uitmaken van de autorijklaarkosten, verschilt per automerk. ACM geeft daarom geen limitatieve lijst van wat vermijdbare en onvermijdbare kosten. De hoofdregel is dat onvermijdbare kosten alle kosten zijn die een consument verplicht moet betalen voordat hij met de auto weg kan rijden. Dat betekent alle kosten die de importeur en dealer moeten maken om de auto conform de standaard af te leveren. U kunt denken aan kosten zoals transport van fabriek naar dealer, reinigen en poetsen van de carrosserie, de afleverbeurt, kentekenplaten, leges en recyclingbijdrage.

Wat is de wettelijke basis voor het onderzoek van ACM en het verplichten van bedrijven de onvermijdbare verplichte kosten op te nemen in de prijs?

ACM is toezichthouder op het gebied van de consumentenregelgeving. Op grond daarvan doet ACM onderzoek naar dit probleem. In de wet handhaving consumentenbescherming is opgenomen dat inbreuken van de Prijzenwet en de Wet oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193 e.v. BW) overtredingen zijn waartegen ACM handhavend op kan treden.

Waarom vindt ACM het belangrijk dat de autorijklaarkosten in de advertentieprijs worden opgenomen?

ACM vindt transparantie van verkoopprijzen belangrijk. Als de verplichte kosten niet in de advies verkoopprijs zijn opgenomen, kan de consument onaangenaam verrast worden door een hogere prijs als hij de auto wil kopen. Door te adverteren met totaalprijzen, zijn de prijzen van auto’s voor de consument onderling beter vergelijkbaar. Transparante prijzen zijn dit jaar een agendathema van ACM. ACM heeft gezien dat in de autobranche de wettelijke verplichtingen structureel niet nageleefd worden en de branche al meerdere kansen heeft gehad zelf dit probleem op te lossen. Daarom draagt ACM de sector nu op daar verandering in te brengen.

Wat vindt ACM eigenlijk van de hoogte van de prijzen? Of van het feit dat ze überhaupt in rekening worden gebracht?

Over de hoogte van de prijzen of kosten heeft ACM geen oordeel. Of de importeur/dealer kosten in rekening wil brengen is aan hem. Wanneer hij ervoor kiest bepaalde kosten in rekening te brengen, moeten de voor de consument onvermijdbare kosten in de prijs opgenomen zijn. Ook mag een dealer of importeur besluiten bepaalde producten of diensten optioneel aan te bieden, voor zover deze producten of diensten niet nodig zijn om het product veilig en werkend bij de consument af te leveren. Als een handelaar extra opties aanbiedt, moet de consument hier wel zelf voor kunnen kiezen en moet de handelaar de consument goed informeren over de bijkomende kosten.

Geldt deze verplichting ook bij tweedehands auto’s?

De verplichting om in advertenties bij de prijsstelling alle onvermijdbare en voorzienbare kosten op te nemen, geldt voor alle verkopers die adverteren met een aanbieding van een concreet product aan consumenten. Voor verkopers van gebruikte auto’s geldt hetzelfde wettelijke kader. Als zij onvermijdbare kosten in rekening brengen dan zullen deze in de prijs moeten zijn opgenomen.

Comments are closed.